Snažna tvrđava je naš Bog!

Objavio: Anonymous 30.04.2017.

Koncert klasične muzike u Franjevačkoj crkvi
500. Jubilej Reformacije
Tilai Aurel
Podari mir u naše vreme
( U subotici prva predstava, tekst  Luther Marton)
Johann Sebastian Bach
BWV 4 Christ lag in Todes Banden
( tekst Luther Marton)

Objavio: Anonymous 29.04.2017.

Subotički Priorat u okviru Velikog Priorata Južnog predela, srdačno Vas poziva i očekuje na dan obrazovanja i studija, koja će se održati dana 29.aprila 2017. godine u periodu od 9.30 časova do 12.30 časova u Većnici Subotičke Gradske kuće.

Objavio: Anonymous 11.04.2017.

Mađarska - švedska konferencija sveštenika                                                              

Pages